28 Maj 2022 r.

Zmień rozmiar czcionki

Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”
27 listopada 2020
Drukuj
Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”

Projekt pn. "Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”"

W Gminie Krasnobród powstał nowy produkt turystyczny w postaci deptaka oraz ciągów pieszych oraz ścieżek spacerowych przy Zalewie w Krasnobrodzie. W ramach projektu oprócz deptaka wykonano ciągi piesze i elementy małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego. Zagospodarowany został teren gminny, teren oczka wodnego oraz brzeg rzeki Wieprz z przeznaczeniem na utworzenie miejsca obsługi turystyki wodnej. Zagospodarowano część terenu działek gminnych stanowiących węzeł obsługi turystyki wodnej w rejonie istniejącego zbiornika wodnego Zalew w Krasnobrodzie. Łączna długość węzła wynosi 530,45 m (w tym 13,00 m pomost). Włączono teren miejsca obsługi turystyki wodnej zjazdem do drogi gminnej przy ul. Partyzantów w Krasnobrodzie. Zjazd wykonany został na podbudowie z mieszanki kruszywa związanego cementem, następnie z mieszanki z kruszywa niezwiązanego, na podsypce cementowo-piaskowej, ułożona została kostka brukowa. Na obrzeżach zjazdu ustawiony został krawężnik. Został wykonany odcinek ruchu pieszego (ścieżka spacerowa wokół oczka wodnego). W ramach inwestycji zakupiono dwie ławki parkowe o konstrukcji żeliwnej o siedzisku drewnianym. W ramach projektu wykonane zostały 3 przejścia w formie przepustów podchodnikowych. W miejscu realizacji zadania umieszczona została tablica informacyjna zawierająca informację o udzielonym wsparciu przez RLGD Roztocze w ramach PO „Rybactwo i Morze 2014-2020” zgodnie z wytycznymi zawartymi w księdze wizualizacji znaku.

Całkowity koszt operacji to 350 246,61 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 208 644,40 zł.

Inwestycja w ramach projektu pn. "Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”". Inwestycja realizowana za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Roztocze w ramach PO „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Proponowane aktualności

zobacz wszystkie aktualności
Mały turysta – odkrywamy atrakcje turystyczne Krasnobrodu
27 listopada 2020
Mały turysta – odkrywamy atrakcje turystyczne Krasnobrodu
czytaj więcej
Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”
27 listopada 2020
Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”
czytaj więcej
Budowa tarasu widokowego
27 listopada 2020
Budowa tarasu widokowego
czytaj więcej
EFS Lubelskie